ZAKRES USŁUG

 

CZYSZCZENIE ODWODNIEŃ-STUDZIENEK PARKINGU (separatory)

 

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ>>

Sprzątanie pomieszczeń biurowych
Biura szkoły i obiekty użyteczności publicznej
Teleskopowe mycie okien
Czyszczenie podłóg - ręczne i maszynowe
Firmy budowlane - sprzątanie po budowie
Sprzątanie po remontach
Zabezpieczenie podłóg
Okresowe doczyszczanie, mycie elewacji
Okresowa dezynfekcja
Drobne usługi typu "złota rączka" (naprawa drzwi, wymiana zamków)


KOSZENIE TRAWY>>

Pielęgnacja zieleni
Zakładanie zieleni
Sprzątanie terenów zewnętrznych
Utrzymanie terenu zimą


ODŚNIEŻANIE PARKINGÓW I DACHÓW>>

SPRZĄTANIE PARKINGÓW>>